Stanisław Jakubczak

kandydat na Wójta Gminy Kleszczewo


Jestem magistrem administracji o specjalności prawo i administracja publiczna. Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu gospodarki przestrzennej.
Mój staż zawodowy to około 40 lat. Pracowałem w spółdzielni rolniczej, budownictwie, sądownictwie, a obecnie w administracji państwowej, w tym wiele lat na stanowiskach kierowniczych.
Jestem społecznikiem, organizatorem, byłem wieloletnim przewodniczącym zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność” oraz ławnikiem w Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Poznaniu.
Do niedawna byłem mieszkańcem Poznania, a od 6 lat wraz z rodziną mieszkam w Gowarzewie. Nie są mi obojętne problemy życiowe ludzi, staram się je rozwiązywać poświęcając swój wolny czas, konsekwentnie dążę do poszukiwania kompromisowych rozstrzygnięć. W każdej sytuacji widzę przede wszystkim człowieka i jego dobro. Z natury jestem pogodnym, pełnym optymizmu człowiekiem. Posiadam duży bagaż doświadczeń, potrafię nawiązywać kontakty i znajdować wspólny język ze współpracownikami i adwersarzami.
Uważam, że należy wykorzystać potencjał jaki ma niewątpliwie Gmina Kleszczewo w celu zrównoważonego jej rozwoju, wzorując się również na sprawdzonych rozwiązaniach wdrażanych w innych miejscowościach.